Η Κλίμακα Αξιολόγησης Κοπράνων (BSFS), ή αλλιώς το Διάγραμμα Αξιολόγησης Κοπράνων (BSC), παρουσιάζει τις επτά διαφορετικές κατηγορίες ταξινόμησης των ανθρώπινων κοπράνων.

Αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τους Dr. Stephen Lewis και Dr. Ken Heaton στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Τμήμα του Bristol Royal Infirmary το 1997. Εξακολουθεί να είναι ένα εύκολο κλινικό εργαλείο που χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και τους ερευνητές για την αξιολόγηση της σύστασης των κοπράνων των ασθενών και τον χρόνο διέλευσης τους στο παχύ έντερο. Με την πάροδο του χρόνου, η Κλίμακα Αξιολόγησης Κοπράνων έχει δείξει σημαντική ισχύ και αξιοπιστία.

Χρησιμοποιώντας την κλίμακα, οι ασθενείς μπορούν να καταγράφουν τη συχνότητα των κινήσεων του εντέρου τους και να περιγράφουν τη σύσταση των κοπράνων τους. Η σύσταση των κοπράνων δείχνει το χρόνο που διαρκεί το φαγητό μέσα στο παχύ έντερο (π.χ. τον εντερικό χρόνο διέλευσης) και ως εκ τούτου μπορεί να είναι ενδεικτικός της διατροφής του ασθενούς και των διαφορετικών φαρμάκων που λαμβάνει, καθώς και των υποκείμενων παθήσεων ή εντερικών διαταραχών που μπορεί να υπάρχουν.

Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η σύσταση των κοπράνων κάθε ατόμου είναι διαφορετική. Μερικοί άνθρωποι έχουν πολλαπλές κινήσεις μέσα σε μία ημέρα, ενώ άλλοι έχουν ένα ή δύο την εβδομάδα. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, τα κόπρανα πρέπει να είναι μαλακά και η κένωση να γίνεται με εύκολο τρόπο.

Οι γενικές οδηγίες για την Κλίμακα ή Διάγραμμα Αξιολόγησης Σύστασης Κοπράνων κατά Bristol είναι:

Τύποι 1-2: Τάση προς δυσκοιλιότητα
Τύποι 3-4: Κανονικά κόπρανα
Τύποι 5-7: Τάση προς διάρροια και επείγουσες κενώσεις 

Πρώτη δημοσίευση: Lewis SJ, Heaton KW (1997). Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time. Scand J Gastroenterol; 32(9):920-924. (Retrieved on 3/1/18)

 
Παραπομπές

Lewis SJ, Heaton KW (1997) Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time. Scand J Gastroenterol; 32(9):920-924.

Blake MR, Raker JM, Whelan K. (2016) Validity and reliability of the Bristol Stool Form Scale in healthy adults and patients with diarrhoea-predominant irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther. 44(7):693-703

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK51939/

Continence Foundation of America (https://www.continence.org.au/pages/bristol-stool-chart.html)

Mitsuhashi S., Ballou S., Jiang ZG, Hirsch W., Nee J., Iturrino J., Cheng V., Lembo A. (published online 2017) Characterizing Normal Bowel Frequency and Consistency in a Representative Sample of Adults in the United States (NHANES). Am J Gastroenterol (published online)